Design and Emotion cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy và chất lượng cho người dùng truy cập trang web của chúng tôi. Dưới đây là một số điều khoản và điều kiện mà bạn cần tuân thủ khi sử dụng và tham gia vào trang web của chúng tôi

Chấp nhận điều khoản và điều kiện

Việc truy cập và sử dụng trang web Design and Emotion đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Điều khoản và điều kiện này có hiệu lực ngay từ lần truy cập đầu tiên của bạn. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.

Quyền sửa đổi điều khoản và điều kiện website

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc bổ sung các điều khoản và điều kiện tại bất kỳ thời điểm nào mà chúng tôi cho là thích hợp. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra và cập nhật thường xuyên các điều khoản và điều kiện này để được thông báo về bất kỳ thay đổi nào.

Bảo mật thông tin người dùng

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý của người dùng, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc việc tiết lộ đó là cần thiết để bảo vệ quyền lợi và an toàn của chúng tôi và người dùng.

Nội dung và bản quyền

Mọi nội dung hiển thị trên trang web Design and Emotion, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, đồ họa, biểu đồ và logo, đều thuộc bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên sở hữu tương ứng. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng nội dung trên trang web này mà không có sự đồng ý của chúng tôi hoặc các bên sở hữu tương ứng.

Trách nhiệm của người dùng

Khi sử dụng trang web Design and Emotion, bạn có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và đảm bảo rằng bạn tuân thủ tất cả các quy định và quy tắc của chúng tôi. Bạn không được sử dụng trang web này để thực hiện bất kỳ hành vi lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, vi phạm bản quyền hoặc phạm pháp khác.